Poslovni coaching

Poslovni coaching 


 

Če ves čas delujemo na enak način, bomo vedno dobili enak rezultat. 
Nič se ne spremeni, če se ne spremenimo mi.

 

Podjetja, s katerimi sodelujemo, imajo različne izzive, so različnih velikosti in prihajajo iz različnih panog. Skupno jim je, da želijo rasti in učinkovito uporabiti razpoložljive interne vire, tako človeške, kot materialne oz. finančne. 

Na uvodnem sestanku z nami poleg direktorja navadno sedijo vodje različnih služb in oddelkov, ki vsak na svoj način prispevajo k uresničevanju strategije podjetja. Iz pogovora in analize stanja se vidi, ali vsak okopava svoj vrtiček, ali pri ustvarjanju rešitev med seboj sodelujejo. Cilj je, da ustvarimo pogoje in kulturo, kjer bo nivo psihološke varnosti zagotavljal pogoje za dobro sodelovanje.

Zaradi slabe ali sploh neobstoječe komunikacije med različnimi oddelki ali člani tima, katerih sodelovanje je potrebno za realizacijo projekta, se lahko po nepotrebnem izgublja veliko časa in energije, to pa ni v nikogaršnjem interesu. Zato začnemo odnose s strankami graditi od zgoraj navzdol, od vodje do zaposlenih, nato pa od znotraj navzven, od zaposlenih do strank. 

Vodjem in njihovim timom pomagamo prepoznati vzroke za neučinkovitost in komunikacijske šume, jih odstraniti ter vzpostaviti iskreno komunikacijo, ki okrepi medsebojne odnose in sodelovanje v timu. Nato se posvetimo odnosom s strankami: analiziramo kvaliteto odnosa, potenciale in opredelimo priložnosti za izboljšave. S sodelovanjem celotne ekipe so cilji doseženi hitreje in z manj napora.

 

Komu je poslovni coaching namenjen?
Ambicioznim direktorjem, podjetnikom, vodjem in teamom, ki si želijo premikov oz. sprememb na bolje.
 
Stopite v stik, če želite:

  • nadgraditi svoj vodstveni stil, uspešneje delegirati
  • okrepiti sodelovanje in izboljšati odnose v timu
  • spodbuditi kreativno razmišljanje za hitrejše reševanje problemov
  • bolje usklajevati poslovno in zasebno življenje (work-life balance)


 
Z vami bom Maja Golob, univ. dipl. ekon. V poslovnem svetu delujem že 30 let. Ambicioznim podjetjem pomagam odkriti in učinkoviteje uporabiti notranje potenciale za rast, okrepiti odnose v kolektivu in s strankami. Sem mednarodno akreditirana poslovna coachinja vodij in timov (ITCA, EIA EMCC), jungovska coachinja (ACSTH), članica mednarodnih coaching zvez ICF in EMCC, gostujoča predavateljica na Fakulteti za podjetništvo Gea College in mentorica podjetnicam globalnega programa AWE CEED. Na predavanjih, delavnicah in v svojih knjigah delim izkušnje in primere dobre prakse, vedno pa spodbujam k grajenju pristnih, srčnih odnosov v poslovnem in zasebnem življenju.  

 


 


 

 

Brezplačen posvet

Kako vam lahko pomagamo?
Spoznajmo se ob kavi ali čaju - veseli smo novih izzivov.

Stopite v stik