Preklopimo z "jaz" na "mi"


Mar 2020
|
Spago
Avtor:
Maja Golob

Za vse, ki vam je mar, kakšno sled puščate za seboj.


Svet je sestavljen iz odnosov. Moja dejanja, vedenje, besede in misli vplivajo na odnose, ki jih imam z ljudmi, s katerimi sem obkrožena. Vplivajo tako na mojo družino kot na moje prijatelje, sodelavce, moje poslovne partnerje, moje stranke in skupnost, v kateri živim. In tvoja tudi.

 

Vsak izmed nas s svojim vedenjem oblikuje prihodnost svoje družine, podjetja, družbe in okolja. Enako velja tudi za podjetje oz. organizacijo. Oglaševanje in mediji oblikujejo mnenje potrošnikov in vplivajo na odločitve, ki jih ti v življenju sprejemajo.  Kar 87 odstotkov potrošnikov meni, da bi morala podjetja dati vsaj enako težo interesom družbe, kot jo posvečajo lastnim poslovnim interesom. In prav zato dobiček podjetja in sreča delničarjev ne more in ne sme biti edini in najpomembnejši cilj organizacij. Vsaka organizacija, podjetje in skupnost ima ne glede na velikost, obliko, lastništvo, geografsko lokacijo ali panogo priložnost, da izbere trajnejši in odgovornejši način poslovanja. 

 

Marketingaši imamo moč

 

Predstavljajte si, kakšno moč imamo mi, marketingaši, če svoje marketinške proračune, s katerimi vplivamo na to, kako potrošniki vidijo sebe in svet ter kakšne odločitve sprejemajo, v celoti uporabimo v podporo pozitivnim spremembam v družbi. Naša odgovornost je, da uporabimo moč svojih proračunov in  povrnemo harmonijo v življenje strank in našega planeta.

 
Naša odgovornost je, da premislimo, kako sporočila, ki jih pošiljamo v svet, vplivajo na potrošnike, kako oblikujejo njihove misli in vedenje. Ustavimo se za trenutek in pomislimo, kakšne vrednote komuniciramo in podpiramo, kakšno vedenje spodbujamo, ali smo resnično transparentni glede svojih poslovnih praks, kvalitete in obljub izdelkov ter storitev, ki jih prodajamo, pa tudi glede uporabe podatkov, ki jih zbiramo o potrošnikih. Skrajni čas je že za iskrenost. 

 

Izberimo način delovanja, ki bo pozitivno vplival na kakovost bivanja vseh nas

 

Kot vodje smo odgovorni za svojo ekipo in zaposlene, odgovorni smo za poslovne prakse, ki jih uvajamo v podjetju in na kakšen način vodimo svojo ekipo. Pokažimo ekipi, da nam je mar zanje. Zdaj je priložnost, da v podjetju izberemo način delovanja, ki bo ustvaril boljše odnose in boljšo kakovost bivanja za vse nas. Da bi to dosegli, pa morajo pasti stare paradigme. Odgovornost vsakega od nas je, da na vseh področjih delovanja in vplivanja išče trajnostne alternative ter s tem ustvarja svet, v kakršnem želi živeti. 

Vsak od nas – vsak posameznik in vsaka organizacija – ima možnost sprožiti spremembo in pokazati drugačno pot v prihodnost: od politike do gospodarstva, od javnih služb do podjetij v zasebni lasti, od zdravstvenega in izobraževalnega sistema do kulturnih organizacij.


Preklopimo z 'jaz' na 'mi'

 

Vprašanje je, ali smo kot posamezniki sposobni narediti korak nazaj in kritično pogledati na svoje (do)sedanje osebne in poslovne prakse ali ne. Ali smo sposobni začeti ustvarjati priložnosti za bolj trajnostne poslovne pristope. In ali imamo voljo za uvajanje sprememb – to je vprašanje, na katero si mora odgovoriti vsak zase. Volja za uvajanje sprememb je stvar zavesti in motivacijskih faktorjev, na podlagi katerih delujemo. Kadar delujemo na podlagi strahu, ne moremo ustvariti ničesar pozitivnega. Kadar pa nam je za nekaj mar, takrat delujemo iz ljubezni: takrat drugim prisluhnemo, se z njimi povezujemo, združujemo in soustvarjamo.

 

Skupaj lahko dosežemo več

 

Marketingaši imamo moralno dolžnost, da marketinške proračune uporabimo za dvigovanje zavesti širše javnosti. Da širimo ljubezen, ne strahu, ter opolnomočimo ljudi, da sprejemajo boljše odločitve, da odgovorno razmišljajo tudi, ko razmišljajo o prehrani, nakupovanju, uporabi prevoznih sredstev, porabi energije in turizmu. Obstajajo alternative, ki so prijazne do družbe in okolja. 

Ne me razumeti narobe: nič ni narobe z močjo in denarjem. Vendar pa menim, da bi moral vsak na svoj način služiti tudi človeštvu. Način, na katerega poslujemo, ustvarja našo realnost. Prav zato se sistem – pa najsi govorimo o družini, podjetju oz. organizaciji, državi ali svetu – ne bo spremenil, dokler se ne bomo spremenili sami.

 

Vse se začne s preprosto mislijo. Vsaka misel ima moč, da se materializira, da postane ideja, ki bo nekoga navdihnila, da jo bo želel uresničiti. Ni pomembno, čigava ideja je to. Pomembno je, kakšna se zdi drugim, kako nagovarja njihove vrednote in ali se dotakne njihovega sistema prepričanj, tako da si želijo postati del nje. Kajti ne glede na to, kako odlična je neka ideja, je sami, brez pomoči, ne boste mogli realizirati. 

 


 

ZAKLJUČEK
 

Prihodnost tega planeta je v mojih, vaših in naših mislih. V naši moči je, da ustvarjamo svoje misli in spremenimo realnost, v kateri živimo. Marketingaši, podjetniki in vodje imamo na razpolago vire, znanje in poti, po katerih lahko svoje ideje širimo in gradimo boljšo prihodnost za vse nas.

 

VPRAŠANJA ZA RAZMISLEK

  • Kako lahko v svojem podjetju preoblikujete obstoječe principe delovanja ter sprožite nove, bolj trajnostno naravnane prakse?
  • Katere trajnostne prakse lahko privzamete in začnete uporabljati kot posameznik, da bi vnesli pozitivne spremembe v okolje, v katerem živite in delujete?
  • Kaj si želite za svoje stranke? Kaj si želite za svojo ekipo? Kaj si želite za svojo skupnost? Kaj si želite za planet?

 


Več o vplivu podjetij - oglaševalcev na odločitve potrošnikov, družbo in odnose v skupnosti preberite v knjigi Ne čakaj na stranke

 


 

Kako vam lahko pomagamo?
Spoznajmo se ob kavi ali čaju - veseli smo novih izzivov.

Stopite v stik